Natura 2000 fenntartási tervek

Magyarország vállalta, hogy Natura 2000 területeire természetvédelmi fenntartási tervet készít. Ezen fenntartási tervek foglalják össze azokat a teendőket, amelyek segítségével a Natura 2000 területek természetességi állapota hosszú távon megőrizhető. A Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítését jogszabály írja elő (43/2012. (V. 3.) VM rendelet).

A fenntartási tervek kialakításánál cél, hogy a gazdálkodókkal és az illetékes hatóságokkal történő részletes egyeztetés végeredményeként az érintettek számára is betartható egyezményes dokumentum szülessen. Magyarországnak ugyanakkor szavatolnia kell, hogy a fenntartási tervekben foglalt előírások nem csak, hogy teljesíthetőek, hanem a Natura 2000 területek állapotát természetességi szempontból megőrzik, vagy tovább növelik.

Elfogadott NATURA 2000 fenntartási tervek

Elfogadásra váró NATURA 2000 fenntartási tervek

Készülő NATURA 2000 fenntartási tervek

Gyakori kérdések

Miért vannak Natura 2000 területek?
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió teljes területén meglévő természetvédelmi rendszer. Olyan területeket foglal magába, amelyek vagy madártani, vagy élőhelyi szempontból kiemelt jelentőségűek, és ahol a természeti sokszínűséget a gazdálkodás mellett kell megőrizni. Ezen területek megóvása európai érdek, de nemzeti felelősség.

Részese-e az emberi tevékenység a Natura 2000 területeknek?
A Natura 2000 területekről nincs száműzve az emberi tevékenység. Ellenkezőleg: sok esetben az értékes élőhelyek kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszik a gazdálkodás. Emiatt a Natura 2000 területeken a természetkímélő gazdálkodási formák fenntartása a természetvédelem fontos célkitűzése.

Kell-e féljünk a Natura 2000 fenntartási tervtől?
A Natura 2000 fenntartási tervek elsődleges célja nem újabb korlátozások bevezetése, hanem a jó gyakorlat rögzítése! Mivel a Natura 2000 területek léte döntően a föld kíméletes, de folyamatos emberi használatától függ, ezért a természetvédelem törekvése, hogy a mindenkori gazdálkodókkal jó kapcsolatban, együttműködésben biztosítsa a területek természetességi állapotának fennmaradását.

Milyen tevékenységek befolyásolják különösen a felsorolt Natura 2000 területek természetességét? 
Legeltetés, kaszálás, erdőművelés, vízrendezés és a természetes vizek védelme, építés.  

Hogyan valósul meg a lakossági tájékoztatás és egyeztetés?
Önkormányzati kifüggesztés, a sajtó és nyilvános gazdafórumok útján. A Natura 2000 területekkel érintett települések önkormányzatai a fenntartási tervek készítésének egyeztető szakaszában értesítést kapnak. Részletes szabályozást ld. 43/2012. (V. 3.) VM rendelet.

Honnan tudhatom, hogy a földem Natura 2000 területen fekszik-e?
A helyrajzi szám és a település ismeretében rákereshet saját területére az alábbi rendeletben: Miniszteri rendelet a Natura 2000-rel érintett földrészletekről [14/2010. (V. 11.)] .

Honnan értesülhetek a fejleményekről?
Az önkormányzatok, falugazdászok és földügyekben illetékes szervezetek folyamatos tájékoztatást kapnak. Az írott és elektronikus sajtó útján közzé tesszük a tervezés legfontosabb eseményeit. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője a Natura 2000 területekkel kapcsolatos kérdésekben kereshető.

Hogyan szólhatok bele a tervezési folyamatba?
A fenntartási tervek előkészítési időszakában a területhasználók és -kezelők folyamatosan jelezhetik a Natura 2000 területekkel kapcsolatos észrevételeiket. Elsősorban a saját művelésben/kezelésben lévő területtel kapcsolatos konkrét problémákat és azokra adott JAVASLATOKAT várjuk (pl. javaslat egy védett növény miatt bevezetett kaszálási korlátozás módosítására). A tervezés során lehetőséget biztosítunk egyéni terepbejárásra, egy-egy kiemelt probléma bemutatására is. A gazdafórumok során Natura 2000 területenként minden jelenlevő szóban is javaslatokat tehet. A fenntartási terv lezárása előtt a dokumentum elérhető lakossági véleményezésre.

Honnan tudhatok meg többet a rám vonatkozó Natura 2000 szabályozásokról?
A Natura 2000 területekről mindenre kiterjedő teljes képet kaphat a http://www.natura.2000.hu/ oldalról. A jogszabályokról és azok értelmezéséről itt olvashat.

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. által elkészített tervekről további információ: http://natura2000.balatonregion.hu/

Biztatunk minden érintettet, hogy éljenek a lehetőséggel, és fejtsék ki véleményüket!

Sajtócikkek:

Zalai Hírlap Online 2013. május 23. | megtekintés

Veszprém Megyei Napló 2014. július 02. | megtekintés


Dokumentumok