Magyar tarsza (Isophya costata)

Zömmel növényi táplálékon élő, lassú mozgású, csökevényes szárnyú, röpképtelen endemikus szöcskefaj. Kétszikűekben gazdag, középszáraz sztyeppréteken, ill. nedvesebb magaskórós társulásokban él néhány izolált populációja. Fokozottan védett!


Galéria