Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Igazgatóság a feladatait az Alapító Okiratban meghatározottak szerint látja el.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:

841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása

Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése:  

841225    Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása

910421    Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

910422    Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása